Informasjon

Informasjon og linker

Alle kan trekke tilhenger med tillatt totalvekt t.o.m. 750 kg.Klasse B:


Du kan trekke tilhenger hvor summen av tillatt totalvekt på bil + tilhenger ikke overstiger 3500 kg.
Klasse B96:


Du kan trekke tilhenger hvor summen av tillatt totalvekt på bil + tilhenger ikke overstiger 4250 kg
Klasse BE:


Du kan trekke tilhenger hvor summen av aktuell totalvekt (egenvekt på tilhenger + vekt av last) ikke overstiger det bilen har lov å trekke i følge bilens vognkort.
Klasse C1:


Du kan trekke tilhenger med tillatt totalvekt t.o.m. 750 kg.
Klasse C1E:


Du kan trekke tilhenger hvor summen av tillatt totalvekt på bil + tilhenger ikke overstiger 12000 kg
I alle klasser må aktuell totalvekt (egenvekt på tilhenger + vekt av last) ikke overstige det bilen kan trekke i følge bilens vognkort.Hastighetsbegrensinger:


Maksimumshastighet ved trekking av tilhenger uten brems er 60 km/t dersom aktuell totalvekt (egenvekt på tilhenger + vekt av last) er over 300 kg.


Maksimumshastighet ved trekking av tilhenger med brems er 80 km/t.FORSIKRING:


Utstyret er forsikret. Ved uhell/skade m.m. vil leietaker bli belastet for skadens kostnad eventuelt egenandel avhengig av skadens omfang og utleieobjektets verdi. Mer informasjon i leiebetingelser: Ansvar - Forsikring i kontraktene